Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Od niedawna ruszyła strona Fb poświęcona pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole. Celem tego przedsięwzięcia jest dodatkowe wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Sukcesywnie będą zamieszczane zagadnienia obejmujące psychoedukację i profilaktykę, skierowane właśnie
do Was. Chcemy w ten sposób zintensyfikować działania w tym zakresie. Dlatego prosimy o polubienie i obserwowanie naszej strony.
Ponadto został utworzony dodatkowy email na który śmiało możecie pisać pomoc_chemik@wp.pl

Jesteśmy dla Was!

Pozdrawiamy
Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

https://www.facebook.com/PPP1977

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,
ul. Konstytucji 3 Maja 16, tel. (25) 756 40 05
2. Powiatowe Centrum Pomocy – Rodzinie ul. Konstytucji 3 maja 16 tel. 25 756 40 26
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 25 tel. 758 2 24
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul/ Chełmońskiego 14 tel. 758 19 32
5. Mińskie Centrum Profilaktyki ul. Juliana Tuwima 1 ,
tel. (25) 758 02 51, (25) 758 02 52
6. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 16 tel.(25) 756 40 26
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25 A tel.
(25) 758 22 24
8. Centrum Profilaktyki Społecznej- www.cps.edu.pl
9. Bezpieczna szkoła – https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl
10. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 0 800 12 12 12
11. Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
www.helpline.org.pl – 0 800 100 100
12. Poradnia Telefoniczna ,,Niebieskiej Linii” 22 668 70 00 , czynna 7 dni w tygodniu
w godz. 12.00-18.00
13. I inne.

Nie Pozwól Wygrać Depresji!

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Projekt Programu otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Cele szczegółowe Programu obejmują:
1) skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022-2024,
2) zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022-2024,
3) zwiększenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022-2024

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiegoszczegółowe informacje znajdziesz pod linkiem

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content