DO WAKACJI

V Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Dyrekcja i  Powiatowy Koordynator zapraszają wszystkich uczniów

szkół  ponadgimnazjalnych do udziału w

V Powiatowym Konkursie Historycznym Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

„Aktualna edycja V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych odbywa się, jak co roku, pod patronatem Starosty Mińskiego.

Konkurs przygotowuje i koordynuje Pan Marek Stasinowski – nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie.

REGULAMIN

Powiatowy  Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

 1. Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie

Instytut Pamięci Narodowej

 1. Patronaty:

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Wojewoda Mazowiecki

Starosta Powiatu Mińskiego

Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim

III. Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963;
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej;
 • zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł.
 1. Etapy konkursu:
 • I stopień – etap szkolny (test) 30.10.2017 r., godz. 1000
 • II stopień – etap powiatowy  (test)  2.03.2018 r.
 1. W  dniu 2 marca  2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się pisemny Finał  I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach  Wyklętych.
 2. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami tel.:

tel./fax: (25)758-00-08, tel. (25) 758-23-82.

tel. kom.: 502 537 165.

VII. Jury:

 1. Do Jury konkursu będą zaproszeni:  nauczyciele historii i

wiedzy o społeczeństwie , przedstawiciele organizacji kombatanckich.

 1. Wyniki zostaną ogłoszone 2.03.2018 r. o godz. 1300
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w konkursie.

VIII. Nagrody:

 1. Przyznaje się nagrody za miejsce I, II , III,IV,V i VI
 2. Jury ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród specjalnych, prawo do innego rozdziału nagród, jak też do rezygnacji z przyznania nagrody/nagród.
 3. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniu zakończenia etapu powiatowego, tzn. 2 marca 2018 roku
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody : 3 bony o wartości  od 400 do 100 zł lub nagrody rzeczowe o podobnej wartości oraz albumy i książki związane z tematyką konkursu.
 5. Zasady uczestnictwa:
 6. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 7. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 8. Konkurs ma charakter jawny.
 9. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych

osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów konkursu

w celu jego przeprowadzenia i promocji.

Bibliografia i polecane strony internetowe związane z tematem konkursu:

 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007, 574 s.,
 • Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F. Od Niepodległości do Niepodległości,
 • Musiał F., Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł. „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989”, Warszawa 2010 rozdział 3 Polska pojałtańska (1945-1948) i rozdział 4 Triumf i pierwszy kryzys „ludowej” Polski (1948-1956),
 • „Generał August Emil Fieldorf „Nil””, wybór i opracowanie Wiesława Młynarczyk,
 • Jakimek – Zapart E. „Nie mogłem inaczej żyć …. grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci”, Kraków 2008.
 • Koszyńska M., Warszawa 2009, 71 s., (seria „Materiały edukacyjne”, t. 4).
 • „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny”, tom I–IV,Kurtyka J., „Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski”, Kraków 2011.
 • Łabuszewski T., „Rzeczpospolita utracona / A Republic Lost”, Warszawa 2011.
 • Motyka G., Wnuk R., Stryjek T., Baran A. F., „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Gdańsk-Warszawa 2012.
 • Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. Monika Kała i Łukasz Kamiński Wrocław 2002, s. 163, (seria „Konferencje”, t. 6).
 • Ostatni leśni 1948–1953, pod red. Tomasza Łabuszewskiego, Warszawa 2003, s. 133 (seria „Konferencje”, t. 13).
 • Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. Sławomir Poleszak, Warszawa–Lublin, 2008, 308 s. (seria „Konferencje”, t. 35).
 • „Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956”, red. naukowa T. Łabuszewski, Warszawa 2012.
 • Ślaski Jerzy, Żołnierze wyklęci, Warszawa 2007.
 • „Podziemie polityczne”, aut.. Lesław Wojtasik
 • „Przed Bogiem i historią”: Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce w latach 1944-1956,aut. Tadeusz Swat
 • „Te pokolenia żałobami czarne. Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954,Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka” NOW, Warszawa 1986,aut. Łukasz Socha
 • „Szkice o opozycji lat czterdziestych”, Polonia, Londyn 1985,aut.. M. Łatyński
 • „Narodziny systemu władzy, Polska 1943-1948” Libella, Paryż 1988,aut.Krystyna Kersten
 • „Spisani na straty. W stalinowskich więzieniach PRL”, Wydawnictwo Most, Warszawa 1987,aut. Władysław Łużyczański
 • „Polska Lubelska 1944” Editions Spotkania, Paryż 1987, aut. T.Żenczykowski
 • „Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii”. Polska Fundacja Londyn 1985, aut. Zbigniew Błażyński
 • „Śród żywych duchów”, wyd. Znak, Kraków 2012, aut. M.Szejnert
 • „Oni się nigdy nie poddali”, wyd. Retro,Lublin 1997, aut. Henryk Pająk
 • Bechta Mariusz, Jata `44 Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011
 • Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999
 • Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-1952, Warszawa 1992
 • Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010
 • Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008
 • Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996
 1. b)   artykuły w „Biuletynach IPN” dostępne on-line:
 1. c)    strony internetowe:
 • www.fundacjapamietamy.pl,
 • www.podziemiezbrojne.blox.pl/html
 • ipn.gov.pl
 • nsz.com.pl
 • http://brygadaswietokrzyska.pl
 • http://podziemiezbrojne.blox.pl
 • http://www.zaporczycy.pl

Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

Powiatowy Koordynator Konkursu

Marek Stasinowski

Mail: mar1951@interia.pl ,

Tel: 502 537 165 lub 782 663 765

Dodano: 08.10.2017, do kategorii Konkursy

Aktualności

Szkolny Konkurs „Życzenia dla Szkoły z okazji jej urodzin”

19.09.2023, Aktualności

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. Czas trwania konkursu: 20.09-1.10.2023 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez zespół klasowy pracy, spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie do […]

Marta Zaborowska

Czytaj całość

Wyprawka szkolna

11.09.2023, Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. 2023r., poz. […]

Anna Rokicka

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content