V Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Dyrekcja i  Powiatowy Koordynator zapraszają wszystkich uczniów

szkół  ponadgimnazjalnych do udziału w

V Powiatowym Konkursie Historycznym Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

„Aktualna edycja V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych odbywa się, jak co roku, pod patronatem Starosty Mińskiego.

Konkurs przygotowuje i koordynuje Pan Marek Stasinowski – nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie.

REGULAMIN

Powiatowy  Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

 1. Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie

Instytut Pamięci Narodowej

 1. Patronaty:

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Wojewoda Mazowiecki

Starosta Powiatu Mińskiego

Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim

III. Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963;
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej;
 • zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł.
 1. Etapy konkursu:
 • I stopień – etap szkolny (test) 30.10.2017 r., godz. 1000
 • II stopień – etap powiatowy  (test)  2.03.2018 r.
 1. W  dniu 2 marca  2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się pisemny Finał  I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach  Wyklętych.
 2. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami tel.:

tel./fax: (25)758-00-08, tel. (25) 758-23-82.

tel. kom.: 502 537 165.

VII. Jury:

 1. Do Jury konkursu będą zaproszeni:  nauczyciele historii i

wiedzy o społeczeństwie , przedstawiciele organizacji kombatanckich.

 1. Wyniki zostaną ogłoszone 2.03.2018 r. o godz. 1300
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w konkursie.

VIII. Nagrody:

 1. Przyznaje się nagrody za miejsce I, II , III,IV,V i VI
 2. Jury ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród specjalnych, prawo do innego rozdziału nagród, jak też do rezygnacji z przyznania nagrody/nagród.
 3. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniu zakończenia etapu powiatowego, tzn. 2 marca 2018 roku
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody : 3 bony o wartości  od 400 do 100 zł lub nagrody rzeczowe o podobnej wartości oraz albumy i książki związane z tematyką konkursu.
 5. Zasady uczestnictwa:
 6. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 7. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 8. Konkurs ma charakter jawny.
 9. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych

osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów konkursu

w celu jego przeprowadzenia i promocji.

Bibliografia i polecane strony internetowe związane z tematem konkursu:

 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007, 574 s.,
 • Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F. Od Niepodległości do Niepodległości,
 • Musiał F., Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł. „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989”, Warszawa 2010 rozdział 3 Polska pojałtańska (1945-1948) i rozdział 4 Triumf i pierwszy kryzys „ludowej” Polski (1948-1956),
 • „Generał August Emil Fieldorf „Nil””, wybór i opracowanie Wiesława Młynarczyk,
 • Jakimek – Zapart E. „Nie mogłem inaczej żyć …. grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci”, Kraków 2008.
 • Koszyńska M., Warszawa 2009, 71 s., (seria „Materiały edukacyjne”, t. 4).
 • „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny”, tom I–IV,Kurtyka J., „Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski”, Kraków 2011.
 • Łabuszewski T., „Rzeczpospolita utracona / A Republic Lost”, Warszawa 2011.
 • Motyka G., Wnuk R., Stryjek T., Baran A. F., „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953”, Gdańsk-Warszawa 2012.
 • Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. Monika Kała i Łukasz Kamiński Wrocław 2002, s. 163, (seria „Konferencje”, t. 6).
 • Ostatni leśni 1948–1953, pod red. Tomasza Łabuszewskiego, Warszawa 2003, s. 133 (seria „Konferencje”, t. 13).
 • Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. Sławomir Poleszak, Warszawa–Lublin, 2008, 308 s. (seria „Konferencje”, t. 35).
 • „Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956”, red. naukowa T. Łabuszewski, Warszawa 2012.
 • Ślaski Jerzy, Żołnierze wyklęci, Warszawa 2007.
 • „Podziemie polityczne”, aut.. Lesław Wojtasik
 • „Przed Bogiem i historią”: Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce w latach 1944-1956,aut. Tadeusz Swat
 • „Te pokolenia żałobami czarne. Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954,Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka” NOW, Warszawa 1986,aut. Łukasz Socha
 • „Szkice o opozycji lat czterdziestych”, Polonia, Londyn 1985,aut.. M. Łatyński
 • „Narodziny systemu władzy, Polska 1943-1948” Libella, Paryż 1988,aut.Krystyna Kersten
 • „Spisani na straty. W stalinowskich więzieniach PRL”, Wydawnictwo Most, Warszawa 1987,aut. Władysław Łużyczański
 • „Polska Lubelska 1944” Editions Spotkania, Paryż 1987, aut. T.Żenczykowski
 • „Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii”. Polska Fundacja Londyn 1985, aut. Zbigniew Błażyński
 • „Śród żywych duchów”, wyd. Znak, Kraków 2012, aut. M.Szejnert
 • „Oni się nigdy nie poddali”, wyd. Retro,Lublin 1997, aut. Henryk Pająk
 • Bechta Mariusz, Jata `44 Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011
 • Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999
 • Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-1952, Warszawa 1992
 • Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010
 • Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008
 • Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996
 1. b)   artykuły w „Biuletynach IPN” dostępne on-line:
 1. c)    strony internetowe:
 • www.fundacjapamietamy.pl,
 • www.podziemiezbrojne.blox.pl/html
 • ipn.gov.pl
 • nsz.com.pl
 • http://brygadaswietokrzyska.pl
 • http://podziemiezbrojne.blox.pl
 • http://www.zaporczycy.pl

Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

Powiatowy Koordynator Konkursu

Marek Stasinowski

Mail: mar1951@interia.pl ,

Tel: 502 537 165 lub 782 663 765

Dodano: 08.10.2017, do kategorii Konkursy

Aktualności

Wyprawka szkolna

11.07.2024, Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. 2023r., […]

Anna Rokicka

Czytaj całość

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

08.07.2024, Aktualności

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Czytaj całość

Egzaminy poprawkowe 2024r.

03.07.2024, Aktualności

Egzaminy poprawkowe sierpień 2024r Izabela Chłopik

Izabela Chłopik

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content