UWAGA MATURZYŚCI

 

 

 

 

 

UWAGA MATURZYŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza do skorzystania z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym należy przez to rozumieć naukę
w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkoły doktorskie.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
  2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wnioski można będzie  składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW: https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji  papierowej w siedzibie PCPR, przy
ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25)756-40-28.

Druki wniosków dostępne będą  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz na  stronie internetowej PCPR:    http://www.pcpr-minskmaz.pl/.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP. W przypadku składania  wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i w formie scanu dołączyć poprzez platformę SOW
w trakcie składania wniosku.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Portal informacyjny System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) znajduje się na stronie PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Termin składania wniosków upływa:

  • dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
  • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

 

 

 

Dodano: 24.02.2022, do kategorii Aktualności

Aktualności

Wyprawka szkolna

11.07.2024, Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. 2023r., […]

Anna Rokicka

Czytaj całość

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

08.07.2024, Aktualności

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Czytaj całość

Egzaminy poprawkowe 2024r.

03.07.2024, Aktualności

Egzaminy poprawkowe sierpień 2024r Izabela Chłopik

Izabela Chłopik

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content