Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” – zweryfikowane dane

Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo,

w związku z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o przypomnienie rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom o możliwości skorzystania z przedmiotowej pomocy w roku szkolnym 2019/2020 (w załączeniu przesyłamy informację dla rodziców oraz wzór wniosku). Termin składania wniosków w szkołach do dnia 12 września 2019.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić załączoną tabelę i przesłać ją na adres e-mail: magdalena.dmowska@umminskmaz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 roku a następnie papierową wersję wysłać (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta:

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu w bieżącym roku, zakresem przyznawanej pomocy i obowiązującymi kryteriami.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, Wydział Informacji i Programów Rządowych, tel. 22 551 24 00 wew. 1104.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja o programie – Wyprawka_szkolna 2019-2020r

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r

Wyprawka szkolna 2019 – rozporządzenie Rady Ministrów

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych

Oświadczenie o zakupie podręczników

Tabela –  Zweryfikowane dane – Wyprawka szkolna 2019

 

Dodano: 06.09.2019, do kategorii Aktualności

Aktualności

Dziękujemy Pracownikom Instytutu Biologii Uniwersytetu w Siedlcach

16.04.2024, Aktualności

Kolejny raz uczniowie klas 1A i 3A wraz z opiekunami p. Marią Bartnicką – Wojcicką, p. Małgorzatą Jankowską i p. Aliną Żurawską uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych

Czytaj całość

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

16.04.2024, Aktualności, Konkursy

13 kwietnia 2024 w Radomiu odbył się etap okręgowy XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Czytaj całość

1 miejsce

15.04.2024, Aktualności, Konkursy

Blok weterynaryjny OWIUR 1 miejsce okręgowy etap GABRYSIA ROKICKA 4TW!!!!!!!!

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content