ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ:

Uroczystość obchodów JUBILEUSZU 50-lecia Zespołu Szkół pod hasłem – „ZŁOTY CHEMIK„, zorganizowana pod Honorowym Patronatem Pana Starosty Antoniego Jana Tarczyńskiego, wspólnie z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięło udział około 280 osób-  zaproszonych gości z: organu prowadzącego tj. Samorządu Powiatu Mińskiego i Województwa Mazowieckiego, Starostwa Mińskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych, Kuratorium Oświaty w Warszawie, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych naszego Powiatu, wielu przyjaciół i sponsorów szkoły. Święto Powiatowej Edukacji jest co roku organizowane z myślą o nauczycielach i dla nauczycieli, dlatego wzięli w nim udział wszyscy Dyrektorzy i wyróżnieni Nagrodą Pana Starosty nauczyciele szkół i placówek oświatowych  ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Mińskiego. Gospodarzami uroczystości była dyrekcja, nauczyciele i uczniowie „CHEMIKA”. Po raz pierwszy zaprosiliśmy także wszystkich dyrektorów gimnazjów, które funkcjonują w naszym Powiecie.

Oficjalne uroczystości zostały poprzedzone uroczystą Liturgią Mszy świętej w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którą poprowadzi Ks. Bp. Marek Solarczyk z Kurii Biskupiej Diecezji warszawsko – praskiej oraz Ks. dr Marek Sędek Proboszcz naszej Parafii. Msza św. była sprawowana w intencji całej Społeczności „CHEMIKA”,  wszystkich byłych i obecnych nauczycieli, pracowników, absolwentów, uczniów a także całego środowiska oświatowego Powiatu Mińskiego. Darem ołtarza przekazanym od społeczności „CHEMIKA” były kielich liturgiczny i patena.

Zasłużeni dla szkoły w jej 50-letnim dorobku -nauczyciele, pracownicy i przyjaciele, sponsorzy zostali wyróżnieni statuetką „LAUR WDZIĘCZNOŚCI” – ZŁOTY CHEMIK 1963-2013, Kapituła przyznała w  roku jubileuszu 59. takich Statuetek. Pierwsze Statuetki zostały wręczone podczas Mszy św. przyznano je-  Kurii Biskupiej Diecezji warszawsko  – praskiej oraz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, na ręce Ks. Biskupa Marka Solarczyka oraz Ks. Proboszcza Marka Sędka.  Statuetkę otrzymali ponadto …….  Szkoła ponadto opracowała i wydała trzecią edycję biuletynu podsumowującego historię i dorobek dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Każdy gość naszej uroczystości oraz absolwent – uczestnik V Zjazdu Absolwentów, otrzymał poza biuletynami, płytą z nagraniem chóru szkolnego SCHERZO i złotą tarczę 50-lecia CHEMIKA. Uroczystości kościelne i szkolne uświetnił występ naszego chóru, pod batutą Pani Anny Sobolak – Pielichowskiej. Podczas uroczystości szkolnej nasza szkoła została wyróżniona przez Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika MEDALEM PRO MAZOVIA, to dla nas wielki zaszczyt. Podczas tej wysłuchaliśmy wiele słów uznania i podziękowania od Pana Starosty Antoniego Jana Tarczyńskiego, Pana Kuratora Oświaty Karola Semika, ZNP, Oficerów Jednostek  wojska i straży, innych jednostek oświatowych, samorządowych i wielu innych osób i instytucji.

W części artystycznej wystąpili uczniowie i absolwenci, tańcem i śpiewem czcili Jubileusz półwiecza „CHEMIKA”. Solista Grzegorz Kozłowski tegoroczny absolwent LO  zaśpiewał rewelacyjnie :”Ce SERA”, solistką była też Joanna Czmoch nasza absolwentka – obecnie mgr matematyki i mgr. Inż. zootechniki, zaśpiewała piosenkę Edith Piaf  „Mi lord”, za której wykonanie uzyskała wcześniej (w czasach szkolnych) szereg nagród. Zespół taneczny SIN wystąpił do przebojów lat 60-tych, 70-tych i 80-tych pod kierunkiem Patrycji Krusiewicz oraz nauczycielek WF-u Lidii Wilczyńskiej i Lidii Karczewskiej i in. . Patronat medialny objął Pan J. Zbigniew Piątkowski – „Co słychać?”

W sobotę 12 października 2013 r. o godzinie 15.00 rozpoczął się UROCZYSTY V ZJAZD ABSOLWENTÓW „CHEMIKA”. Uroczystości szkolne zaszczyciło około 250 osób, było to wspaniałe spotkanie- gości, absolwentów, byłych i obecnych dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników oraz uczniów naszej szkoły. W godzinach wieczornych uczestnicy ZJAZDU ABSOLWENTÓW spotkali się na uroczystym Balu w Restauracji „PLANETA”.

Dziękujemy wszystkim sponsorom i przyjaciołom „CHEMIKA” – za pomoc w organizacji naszych uroczystości i Zjazdu Absolwentów. Komitetowi organizacyjnemu Zjazdu przewodniczyła  kol. Ewa Gańko – absolwentka i nauczycielka chemii. Historię szkoły opracowały i przedstawiły kol. Maria Bartnicka- Wójcicka i Jolanta Słodownik –absolwentki a obecnie nauczycielki biologii i geografii.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za sprawowanie Liturgii Mszy św. i za wspaniałą homilię skierowaną do nas –  Ks. Biskupowi Markowi Solarczykowi, i Ks. Proboszczowi Markowi Sędkowi. Dziękuję za udział w naszych uroczystościach wszystkim wspaniałym, zacnym gościom, absolwentom, byłym  nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, przyjaciołom i sponsorom naszej szkoły, która z powodzeniem od pół wieku kształci i wychowuje młodzież. Mamy 11 953 absolwentów, którzy ukończyli tu różne kierunki kształcenia – począwszy od Technikum Chemicznego, poprzez Liceum Zawodowe, Zasadniczą Szkołę Zawodową, Liceum Medyczne, Liceum Ogólnokształcące, Medyczne Studium Zawodowe, Liceum Profilowane i Medyczną Szkołę Policealną. Obecnie w  Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie kształcimy i wychowujemy uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum – Weterynarii, Analityki i Technologii Chemicznej, Liceum Profilowanym – socjalnym, Zasadniczej Szkole Zawodowej, w której w klasach wielozawodowych kształcimy uczniów, w 10 zawodach. Obchodząca w 2014 roku  40-lecie Medyczna Szkoła Policealna, wcześniej kształcąca pielęgniarki, położne, analityków medycznych, obecnie nieprzerwanie od 40 lat kształci techników farmaceutycznych a od 10 lat techników masażystów. Obecnie także w „MEDYKU” na kursach kwalifikacyjnych zaocznie, kształcimy w zawodzie technika usług kosmetycznych. Medyczna Szkoła Policealna szczyci się 2713 absolwentami.

W bieżącym roku ZŁOTEGO JUBILEUSZU,  tak jak wcześniej, nasi uczniowie osiągnęli wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych. Naszych 168. tegorocznych abiturientów LO i LP  w 100% zdało maturę, a egzamin kwalifikacji  zawodowych zdało 98% absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Bliższe informacje o naszych szkołach uzyskacie Państwo z trzech edycji biuletynów informacyjnych oraz ze stron www. Jesteśmy niepowtarzalnym, wspaniałym, efektywnym, kompetentnym i nowoczesnym środowiskiem dydaktyczno – wychowawczym, które na swą markę w środowisku lokalnym pracuje 50 lat.

Serdecznie Pozdrawiam wszystkich Nauczycieli, Pracowników, Absolwentów,  Uczniów i  Przyjaciół oraz wszystkie osoby związane w różny sposób z naszymi szkołami, zapraszam do odwiedzania nas. Dziękuję za wkład pracy podczas organizacji uroczystości i oddanie dla naszego środowiska. Składam serdeczne podziękowania za pomoc  i wsparcie w rozwoju szkoły, rozwoju uczniów, nauczycieli i bazy dydaktycznej –  naszym władzom samorządowym, organom prowadzącym, przedstawicielom nadzoru pedagogicznego i wszystkim ludziom dobrej woli.

Kłaniam się Państwu i pozostaję z szacunkiem i  wdzięcznością –
Krystyna Milewska – Stasinowska
(od 18 lat dyrektor tych placówek)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content