Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska CurieUrodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie.

 • 1924 r. Maria Skłodowska – Curie powiedziała: „Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie”.Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa powstał Instytut Radowy w Warszawie. Maria Skłodowska ofiarowała wówczas 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około 80.000$ zebrała wśród kobiet z amerykańskiej Polonii. Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność leczniczą jak i naukową.
 • Mimo, że los związał naszą Rodaczkę z Francją zawsze utrzymywała Ona ścisłe kontakty z Polską.
 • 1912 r. dzięki wysiłkom Wielkiej Uczonej powstał w Paryżu Instytut Radowy – obecna nazwa: Instytut Curie.
 • 1911 r. kontynuując prace badawcze Maria otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie radu w postaci metalicznej.
 • 1898 r. Maria i Piotr odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad.
 • 1895 r. poślubiła francuskiego fizyka – Piotra Curie
 • 1893 r. uzyskała licencjat nauk fizycznych, a w rok później – matematycznych.
 • 1891 r. wyjechała do Paryża i podjęła studia na Sorbonie.
 • 1884 – 1891 pracowała jako nauczycielka domowa i uczęszczała na kursy naukowe – gdzie opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła się z pracą naukowo-badawczą.
 • 1883 r. ukończyła ze złotym medalem gimnazjum rządowe.
 • 1944 r. hitlerowcy wymordowali wszystkich przebywających na leczeniu chorych, zrabowali wyposażenie instytutu a budynek spalili. Dyrektor ówczesny uratował rad ukrywany w Instytucie.
 • 1947 r. Instytut wznowił działalność , a w 1951 r. nadano mu statut naukowo-badawczy wraz z nową nazwą: Instytut Onkologii imieniem Marii Skłodowskiej – Curie. W jego strukturę włączony został również Państwowy Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach i Instytut Onkologii w Krakowie. W drugiej połowie lat 60 – tych zdano sobie sprawę, że instytut Onkologii przy ul. Wawelskiej pełniący rolę koordynatora w dziedzinie zwalczania nowotworów jest obiektem daleko niewystarczającym dla centrum naukowego i leczniczego i w roku 1977 położono kamień węgielny pod nowe Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie na Ursynowie.
 • 1981 r. w obiekcie na Ursynowie otwarto profilaktyczną Przychodnię Onkologiczną ukierunkowaną na wykrywanie stanów przedrakowych i wczesnych przypadków raka macicy i sutka.
 • 1984 r. została oficjalnie zmieniona nazwa Instytut Onkologii na Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie. Centrum Onkologii składa się z 37 zakładów naukowych 2/3 w Warszawie, 5 w Krakowie i 9 w Gliwicach. Jest wyposażone w nowoczesną aparaturę do diagnostyki i terapii.
 • 1934 r. Maria Skłodowska Curie napisała : „Terapia powinna być w łączności nieustannej z pracą naukową, bez której postępów czynić nie można. Przy tym poszukiwanie czystej wiedzy jest jedną z istotnych potrzeb ludzkości. Tak więc mam nadzieję, że puszczenie w ruch pracowni naukowych przewidzianych dla Instytutu nastąpi wkrótce”Idea naszej wielkiej uczonej jest kontynuowana przez Instytut jej imienia.Kierunki badań realizowane są w pięciu grupach tematycznych:
  • Biologiczne mechanizmy procesów nowotworowych.
  • Epidemiologia nowotworów złośliwych, organizacja walki z rakiem i kancerogeneza środowiskowa.
  • Optymalizacja i weryfikacja przydatności metod diagnostycznych i monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.
  • Adaptacja i rozwój metod radiochemio terapii nowotworów.
  • Leczenie skojarzone nowotworów złośliwych w wybranych lokalizacjach narządowych.

 

W roku 1945 Paweł Langiewicz pisał – „Odkrycie radu będzie miało prawdopodobnie dla przyszłości naszej cywilizacji znaczenie dające się porównać ze znaczeniem odkryć, które pozwoliłyby opanować siłę ognia, a zastosowanie tego odkrycia, które do niedawna ograniczały się jedynie do obszaru medycyny, przewyższą znacznie zastosowanie maszyny parowej oraz silników spalinowych i odrzutowych”.

Odkrycie radioaktywności wyznacza kapitalny zwrot w rozwoju nie tylko myślenia naukowego, ale również cywilizacji. Jest to odkrycie o fundamentalnym znaczeniu, które zapewnia większości nauk rozwój trwający już ponad 100 lat.

Medycyna, chemia, fizyka były dziedzinami, które jako pierwsze wykorzystały odkrycie radioaktywności. Wkrótce dołączyły do nich geofizyka, astrofizyka i inne dziedziny nauki i przemysłu Źródła radioaktywne są podstawą biologii cząstkowej oraz rewolucji biologicznej połowy XX wieku. Radiobiologia wyjaśniła kinetykę komórek i tkanek.

Odkrycie promieniotwórczości spowodowało postęp zarówno radioterapii poprzez zastosowanie radu, a następnie sztucznych izotopów radioaktywnych jak kobalt czy iryd, oraz postęp badań radiodiagnostycznych.

Wprawdzie to Becquerl odkrył promieniotwórczość, ale dopiero odkrycie radu przez Marię Skłodowską Curie umożliwiło stworzenie nauki o promieniotwórczości, która legła u podstaw nowoczesnych poglądów na budowę materii.

Wielka uczona zmarła 4 lipca 1934 r. we Francji na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi

Piosenka poświęcona Patronce szkoły w wykonaniu absolwentki szkoły Agnieszki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content