19.08.1963 r. Otwarcie TECHNIKUM CHEMICZNEGO.

Naukę rozpoczęło 85 uczniów w dwóch klasach o specjalności analiza chemiczna i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Dyrektorem szkoły został mianowany mgr Jan Miłkowski. Siedzibą szkoły był pałac dawnych właścicieli Mińska Mazowieckiego. Rada Pedagogiczna liczyła 8 osób.

1965/66

Otwarcie ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ o specjalności aparatowy procesów chemicznych. Uruchomienie pracowni analizy ilościowej.

1973/74

Zmiana nazwy szkoły na Zespól Szkół Zawodowych Nr 3. 10 – lecie powstania szkoły. Przeprowadzka do nowego budynku przy ul. I-go PLM „W-wa” nr 1. W skład Zespołu weszły: Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Medyczne Studium Zawodowe z wydziałami: Pielęgniarstwa i Techniki Farmaceutycznej.

1974/75

Otwarcie Medycznego Studium Zawodowego. V-ce dyrektorem zostaje mgr Elżbieta Karasek. Zorganizowanie Izby Pamięci Narodowej. Nadanie szkole imienia Rodziny Nalazków. Warszawska Fabryka Tworzyw Sztucznych „Pollena” funduje szkole sztandar.

1976/77

Wyróżnienie Szkolnej Izby Pamięci w konkursie „Tradycje i Nowoczesność”.

1978/79

W Medycznym Studium Zawodowym powstały wydziały: Położnych i Analityki Medycznej.

1983/84

XX – lecie Technikum Chemicznego. X – lecie Medycznego Studium Zawodowego. I Zjazd Absolwentów. Rozbudowa warsztatów szkolnych i budowa budynku laboratorium chemicznego. II miejsce słuchaczki M S Z w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Pielęgniarstwa. Kierownikiem szkolenia praktycznego w Medycznym Studium Zawodowym została mgr Krystyna Milewska-Jakubowska.

1984/85

Otwarcie Liceum Medycznego. Powstaje nowa pracownia pielęgniarstwa, analityki ogólnej i biochemii klinicznej oraz hematologii dla potrzeb szkół medycznych.

1986/87

W szkole odbyły się miedzy – wojewódzkie eliminacje Olimpiady Położnych. I miejsce w konkursie „Kałamarski Laur” Rejonowe i wojewódzkie eliminacje mistrzostw łyżwiarskich.

1987/88

Spotkanie z W. Komarem. Nawiązanie współpracy z Technikum Chemii przemysłowej w Burgas. Wizyta młodzieży bułgarskiej i rewizyta naszych uczniów.

1988/89

XXV – lecie Technikum Chemicznego, XV – lecie Medycznego Studium Zawodowego. II Zjazd Absolwentów. Występy duetu i zespołu z Kirowa, goście z Kujbyszewa i Burgas, obóz w Bułgarii.

1989/90

I miejsce Zbigniewa Pawlaka w finale Krajowej Olimpiady Pielęgniarstwa.

1990/91

Finał XXIV Krajowej Olimpiady Pielęgniarstwa w naszej szkole. Wycieczka do Katynia. Wprowadzenie do szkoły religii. Odejście na emeryturę dyrektora szkoły mgr Jana Miłkowskiego i wicedyrektora mgr Barbary Ciołek.

1991/92

Dyrektorem został mgr Stanisław Bujalski. Utworzono II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Zawodowych Nr 3.

1992/93

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Średnich.

1993/94

9 października – XXX – lecie szkół chemicznych i XX – lecie szkół medycznych. III Zjazd Absolwentów.

1996/97

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Średnich została powołana mgr Krystyna Milewska – Jakubowska. Rada Pedagogiczna liczy 71 osób. Wybór Patrona Szkoły Marii Skłodowskiej – Curie – październik 1996. Czołowe miejsca w konkursie Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym – etap wojewódzki; zakwalifikowali się do etapu regionalnego nasi uczniowie klas IV LO m. in. Tomasz Pisanko. III miejsce w edycji wojewódzkiej konkursu „Promocja Zdrowia” zajęło nasze Medyczne Studium Zawodowe. I i II miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady Położnych zajęły nasze słuchaczki z wydziału położnych M S Z. Za zajęcie I – go miejsca w konkursie chemicznym uczennica kl. IV C Monika Gałązka otrzymała indeks na Wydział Chemii. Wiodącym tematem w działalności wychowawczej szkoły było poznanie życia i twórczości Marii Skłodowskiej – Curie.

1997/98

Zespół nasz liczy 42 oddziały, ponownie powołaliśmy klasę I Zasadniczej Szkoły Obuwniczej, przyjęto młodzież do pięciu klas pierwszych II LO, a Rada Pedagogiczna liczy 82 osoby Urządziliśmy pracownię mikrobiologiczną dla potrzeb Wydziału Analityki Medycznej w Medycznym Studium Zawodowym. Otrzymaliśmy 10 komputerów i organizujemy pracownię informatyki. Dnia 7 listopada 1997 r w 130 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej – Curie uroczystość nadania imienia i sztandaru naszemu Zespołowi Szkół, odsłonięcie tablicy pamiątkowej Patrona. Rada Rodziców, absolwenci, zakłady pracy ufundowały naszej szkole sztandar. Nowa nazwa szkoły to: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE. W grudniu 1997 r. odbył się finał konkursu „Promocja zdrowia”, słuchacze naszego Medycznego Studium Zawodowego zdobyli I miejsce w województwie siedleckim. W naszej szkole powstała drużyna harcerska, drużynową została druhna Ewa Gańko. Ostatnia klasa ZSZ – kierunek sprzedawca opuściła mury szkoły.

1998/99

W naszym Liceum Ogólnokształcącym otwarty został profil matematyczno – fizyczny. 29 września 1998 r. w naszej szkole miała miejsce uroczystość związana z obchodami Jubileuszu Związku Sybiraków. 15 grudnia 1998r uczennica kl. V T Dorota Sikorska odebrała z rąk Rektora Uczelni Siedleckiej indeks jako „PRYMUS 98” naszej szkoły. Uczennica kl. IV A Jolanta Słodownik zajęła II miejsce w etapie rejonowym i konkursie o AIDS. Szkoła zajęła 5 miejsce w wojewódzkim Konkursie „Drogi do Niepodległości”. Indywidualne wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IV A Barbara Szczawińska. Uczeń klasy II Lewandowki Bartłomiej zajął II miejsce w Ogólnopolskim biegu juniorów im. Henryka Sienkiewicza. Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym Zespół Szkół jest Samorząd Powiatu Mińskiego a Medycznego Studium Zawodowego Samorząd Województwa Mazowieckiego.

1999/2000

W II Liceum Ogólnokształcącym utworzony został profil ogólny z rozszerzoną informatyką i rozszerzonym językiem angielskim. 4 XI 1999 r. obchodziliśmy 25 – lecie MSZ powiązane z obchodami Dnia Patrona i Zjazdem Absolwentów. 24 X w VIII Przeglądzie Piosenki Turystycznej I miejsce zajęła ucz. kl. III LO Agnieszka Mędza. Chór szkolny pod kierunkiem mgr A. Sobolak – Pielichowskiej przygotował program bożonarodzeniowy, który był wystawiany w kościele naszego dekanatu. 19 XII 1999 r. uczennica kl. V T Monika Abelska odebrała z rąk Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach indeks jako “Prymus 99”. Uczniowie nasi brali udział w olimpiadzie biologiczno – ekologicznej, II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS (etap powiatowy), Ogólnopolskim biegu przełajowym, Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (etap powiatowy).

2000/2001

“Prymusem – 2000” został uczeń klasy V technikum Chemicznego Jarosław Zbrzeźniak. Jednocześnie otrzymał indeks na Akademię Podlaską w Siedlcach. Uczeń kl. III C Michał Chabera zdobył podwójne wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Informatyków i Webmasterów oraz wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie “Moja Ekologiczna strona WWW”. Uczennica kl. III C Iwona Płochocka zajęła I miejsce w etapie diecezjalnym Olimpiady Wiedzy Religijnej. Uczniowie kl. III B Hubert Szymborski, Piotr Cybula i Wojciech Szczepański zdobyli I miejsce w etapie powiatowym oraz XII w finałach wojewódzkich V Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W dniu 20 – 22 kwietnia w szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi.
Starosta Miński wręczył nauczycielom mianowanym akty nadania awansu zawodowego.
Nauczycielami dyplomowanymi zostali:
mgr Krystyna Milewska – Jakubowska, mgr Anna Zych, mgr Ewa Gańko, mgr Marian Popis
Został ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły, który ponownie wygrała Pani mgr Krystyna Milewska – Jakubowska.

2001/2002

10 XII 2001 w Radomiu odbyły się finały I – go Mazowieckiego Kangura Ekologicznego dla uczniów Szkół Średnich. Laureatem został uczeń kl. IV A Mariusz Rudnicki a finalistkami zostały ucz. kl. III A – Paulina Koszewska i Kamila Grzyb. Jednocześnie uczniowie Ci zakwalifikowali się do półfinałów wojewódzkich Olimpiady Ekologicznej następnej edycji. Odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Ucz. kl. II A Krystyna Pawłowicz otrzymała wyróżnienie w obrębie powiatu. I Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek “Zaśpiewajmy Jezuskowi” – Wojciech Kozłowski kl. III D zdobył I miejsce. Ucz. Kasia Osytek, Agnieszka Wasilewska, Beata Lesińska otrzymały wyróżnienie.
Ucz. kl. III A – Paulina Koszewska otrzymała stypendium Starosty Mińskiego dla Szkół Średnich.

W latach 1963-2001 dyplomy i świadectwa ukończenia Zespołu otrzymało:

Medyczne Studium Zawodowe: 1853 absolwentów
Technikum i Licea: 1747 absolwentów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 4670 absolwentów

 

Monografia Szkoły wydana w 1991r. z okazji zjazdu Absolwentów ((rozmiar 0,3mb))

 

Zapraszamy do naszej Szkoły!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content