Konkurs – Doświadczenia Przyrodnicze „Domowy Alchemik”

Regulamin Konkursu

Doświadczeń Przyrodniczych „Domowy Alchemik”

w roku szkolnym 2020/2021

I. Wstęp

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim.
 1. W pracach Szkolnej Komisji Konkursu Doświadczeń Przyrodniczych „Domowy
  Alchemik”
  wezmą udział organizatorzy konkursu – nauczyciele chemii w
  naszej szkole.

II. Cele konkursu :

 1. Rozwijanie zainteresowań samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów.
 2. Popularyzowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów.
 3. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
 4. Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia.

III. Organizacja konkursu

 1. Konkurs przygotowują i przeprowadzają nauczyciele chemii z Zespołu Szkół Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim.
 2. Konkurs jest dwuetapowy:

I etap szkolny

Do I etapu przystępują uczniowie, którzy u nauczyciela przedmiotu przyrodniczego zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie.

Uczeń zgłasza udział w konkursie do Organizatora Konkursu do dnia zapisanego   w terminarzu – wraz z nazwiskiem ucznia i klasą:

 • przez dziennik elektroniczny
 • na platformie Teams
 • pocztą na adres szkoły (z dopiskiem konkurs „Domowy Alchemik” )

Jedną pracę może przygotować jeden uczeń lub dwóch uczniów.

Z nadesłanych prac zostanie wybranych 12 prac.

IV. Przebieg konkursu

I etap konkursu (szkolny)

1. I etap ma formę pisemną. Uczestnik konkursu na papierze podaniowym lub kartkach A4 wykonuje pracę, a następnie przesyła ją do 12.02.2021r. na adres szkoły :

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie

1 PLM Warszawa 1

05-300 Mińsk Mazowieckim

2. Uczniowie wymyślają, a następnie opisują doświadczenie z nauk przyrodniczych. Jedną pracę może przygotować jeden uczeń lub dwóch uczniów. Doświadczenie powinno być opisane tak, aby każdy uczeń mógł je wykonać w domu. Nie używa się sprzętu typowo laboratoryjnego. Opis powinien zawierać: cel, materiały, czynności, obserwacje, wnioski z podkreślonymi treściami podstawy programowej zawartej w doświadczeniu (w tym punkcie może pomóc nauczyciel prowadzący).

3. Z nadesłanych prac zostanie wybranych 12 prac. Oceniana będzie zgodność z punktem 1 i 2 z przebiegu konkursu , a w szczególności zgodność z podstawą programową z chemii oraz estetyka pracy.

Do dnia zapisanego w terminarzu organizatorzy wyślą zaproszenie dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

II etap konkursu

1. Odbędzie się w zdalnie – 15.03.2021 r. Prace należy dostarczyć do 12.03.2021r na nośniku elektronicznym. Prace można przesłać na

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie

1 PLM Warszawa 1

05-300 Mińsk Mazowieckim

2. Uczniowie biorący udział w II etapie muszą dostarczyć pracę do szkoły nie później niż tydzień przed rozpoczęciem konkursu.

Na tym etapie będzie oceniane:

 1. oryginalność;
 2. wykonanie sprzętem „domowym”;
 3. wytłumaczenie zagadnień poruszanych na lekcjach nauk przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii- wystarczy jeden przedmiot). Zagadnienia mają być z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum i technikum;
 4. sens merytoryczny – oceniają nauczyciele przedmiotu( z jakiego jest to doświadczenie;)

Za każde kryterium można dostać maksymalnie po 5 punktów, czyli w sumie można dostać 20 pkt.

 1. Doświadczenia należy nagrać i zaprezentować w tej części konkursu w postaci filmu lub pokazu slajdów.

V. Ustalenia ogólne

Niedostarczenie pracy – w postaci filmu, prezentacji w dniu przeprowadzenia konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tym konkursie. Komisja nie przewiduje żadnych dodatkowych terminów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa po dostarczeniu prac przez uczestników II etapu konkursu oceni wszystkie prace zgodnie z punktem 3. Następnie wybierze zwycięzców.

Dla najlepszych przewidziane są nagrody książkowe, dyplomy i drobne upominki.

Zachęcamy do konkursu i życzymy twórczej pracy

Organizatorzy konkursu Marlena Jarzębska i Dorota Michalczyk

Dodano: 01.02.2021, do kategorii Aktualności, Konkursy

Aktualności

Karty rekrutacyjne

18.07.2024, Aktualności

Uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych prosimy o wypełnienie i dostarczenia wraz z dokumentami poniższych kart rekrutacyjnych: Technik weterynarii Technik ochrony środowiska Technik leśnik Technik analityk ze specjalnością kryminologia i analiza kryminalna Liceum Ogólnokształcące […]

Anna Rokicka

Czytaj całość

Matury poprawkowe – sierpień 2024 r.

17.07.2024, Aktualności

Harmonogram matur poprawkowych sierpień 2024 Anna Rokicka

Anna Rokicka

Czytaj całość

Wyprawka szkolna

11.07.2024, Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. 2023r., […]

Anna Rokicka

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content