Od roku szkolnego 2023/2024

PROFIL POLICYJNY – klasa mundurowa

Ta propozycja skierowana jest do osób, które swoją przyszłość chcą związać ze służbą w Policji albo innych formacjach mundurowych.

Ukończenie kształcenia w tej klasie to możliwość rozpoczęcia kariery między innymi w:

 • Policji
 • Straży Miejskiej
 • Straży Granicznej
 • Narodowych Siłach Zbrojnych

Czego się nauczysz?

W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, podstawowe przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. W ramach zajęć realizowane będą spotkania z przedstawicielami Policji i innych służb mundurowych. Dzięki realizacji programu edukacji policyjnej, uczniowie zapoznają się między innymi z historią Policji, z zasadami musztry, samoobrony. Przygotujemy ucznia do pracy w służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny.

Gdzie możesz kontynuować naukę?

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę między innymi na:

 • kryminalistyce
 • bezpieczeństwie wewnętrznym
 • resocjalizacji
 • zarządzaniu kryzysowym
 • ratownictwie medycznym
 • wychowaniu fizycznym
 • bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja policyjna
 • prawo w praktyce

Wcześniej

PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAWNO – ADMINISTRACYJNY


 

 

 

 

 

 

Profil  ten adresowany jest do uczniów, którzy:

– są otwarci na kontakty i współpracę z ludźmi w instytucjach państwowych lub samorządowych, w przedsiębiorstwach lub własnej firmie,
– interesują się zjawiskami zachodzącymi w gospodarce,
– chcą zdobywać wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,
– chcą zdobywać i rozwijać umiejętności organizatorskie, marketingowe i z  zakresu zarządzania.

Możliwości dalszej nauki:

Absolwenci mogą kontynuować naukę na renomowanych uczelniach, na takich kierunkach, jak m.in.: administracja publiczna i samorządowa, socjologia, filologia polska, historia, archiwistyka, archeologia, pedagogika, dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, polityka społeczna, samorząd terytorialny i polityka regionalna, socjologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia polska.

Wybór tego kierunku daje uczniowi możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu polskiego prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, karnego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego.

Możliwości zatrudnienia:

Kierunek pozwala także na zdobycie umiejętności niezbędnych przy naborze do takich instytucji, jak:

– sądy i prokuratury (współpraca z Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową w Mińsku Mazowieckim oraz Wydziałem Humanistycznym UPH w Siedlcach),

– administracja publiczna,

– administracja samorządowa.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content