IV Powiatowy Konkurs Literacki ODCIENIE.

Zapraszamy uczniów, Was – drodzy Nauczyciele, Wasze dzieci, członków Waszych rodzin, znajomych do udziału w IV Powiatowym Konkursie Literackim ODCIENIE.

1.Konkurs zorganizowano dla osób zamieszkujących powiat, gminę i miasto Mińsk Mazowiecki w trzech kategoriach, by dać możliwość wypowiedzi najszerszemu gronu mieszkańców:
a/ KATEGORIA I – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
b/ KATEGORIA II – uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów
c/ KATEGORIA III – pozostali dorośli zamieszkujący powiat, gminę i miasto Mińsk Mazowiecki
-prace są kodowane – autor nie wpisuje na pracach imienia i nazwiska ( na Karcie Zgłoszenia i na kopercie), czyli Jury nie wie, czyją pracę sprawdza;
-żaden nauczyciel z naszej czy innej szkoły nie sprawdza prac, w Jury nie ma nauczycieli;
Pragniemy, aby tytuł tegorocznej edycji, będący zarazem jej mottem:
„Nienawiść jest publiczną i bezwstydną demonstracją kompleksu niższości” ( Paulo Coelho)
zainspirował uczestników do refleksji nad życiem, do odpowiedzi na pytania, jak wyglądają ich relacje z innymi ludźmi oraz na czym polegają ich problemy manifestowane w czasami zaskakujący, a nawet przerażający sposób. Hejt – wszechobecny na różnych poziomach naszej rzeczywistości – nie pozwala na komfort życia w poczuciu szczęścia lub przynajmniej spokoju, a jego nasilenie, szczególnie wśród młodych ( choć nie tylko) sprawia, że staje się ogromnym ciężarem, czasami nie do zniesienia, gdy dzieci, młodzież uciekają z domu, izolują się, kaleczą, inni zapadają na depresję, próbują popełnić samobójstwo. Ten problem ma wiele przyczyn, a jedną z nich jest właśnie hejt i mowa nienawiści, gdzie jeden niszczy drugiego, zwykle bardziej lub mniej rozmyślnie, w mniej lub bardziej wyrafinowany sposób. Niech autorzy utworów pokażą, co wg nich nie pozwala człowiekowi żyć w zgodzie ze sobą i/ lub światem. Pragniemy, by pokusili się o znalezienie dróg pozwalających żyć bez nienawiści, nie dając się przy tym ranić. Chcemy, aby poszukali przyczyn takiego stanu rzeczy, by szczerze odpowiedzieli na pytanie :

„Czy Ty też nienawidzisz? Czy Ty też hejtujesz? Czy też niszczysz kolegę, pracownika, szefa, sąsiada? Jeśli tak, to dlaczego?!” Bo to nie tylko ONI hejtują. TY robisz to samo. I to jest zatrważające.

Jeśli zastanawiasz się nad takimi problemami, nie możesz przejść obok nich obojętnie, widzisz je na codzień – podziel się swoimi odczuciami. A może ktoś pisze „do szuflady” i nie chciałby już obciążać tego mebla odpowiedzialnością za przechowywanie doniosłych idei, pomysłów czy rozwiązań?

Zapraszamy!

2. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi autorów, niepublikowanymi ani nagradzanymi wcześniej.
4. Autor może swobodnie rozumieć temat, a także nadać własny tytuł swojemu utworowi. Poniżej zamieszczamy cytaty, które mogą pomóc w zrozumieniu tematu:
„Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.” (Adam Szustak)
„Zamień swoje rany w mądrość.” (Oprah Winfrey)
„Co jest szczęściem? Uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się opór”. (Fryderyk Nietzsche)
„Nienawiść to gniew słabych ludzi.” (Alphonse Daudet)
„Jeżeli ludzie próbują Cię powalić, to znaczy, że jesteś nad nimi.”
„Czy spotkałeś kiedyś hejtera, który radzi sobie lepiej niż Ty?”
„Co to jest hejt? To nie jest krytyka, to nie jest wskazywanie błędów, byś coś zmienił na lepsze. Hejt to szukanie przyjemności w niszczeniu drugiego człowieka.”
5. Forma pracy:
opowiadanie, dziennik, wywiad, list, kartka z pamiętnika, artykuł, felieton, baśń, nowela. Rozprawka jako forma pracy nie będzie brana pod uwagę.
6. Objętość pracy zgłoszonej na Konkurs (krótsze prace będą dyskwalifikowane):
a/ uczniowie klas VII i VIII
wymagane 4.500 – 9.000 znaków ze spacjami – ok. 2,5 do 5 stron znormalizowanego maszynopisu
b/ uczniowie szkół ponadpodstawowych i pozostali dorośli mieszkańcy Powiatu Mińskiego
7.000 – 12.000 ze spacjami – od ok. 3,5 stron do 6,5 stron znormalizowanego maszynopisu
Tekst należy napisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie
(1 strona – ok.1.800 znaków ze spacjami).
Prosimy o wpisanie ilości wyrazów pod utworem.
7. Prace konkursowe razem z Kartą Zgłoszenia należy przesłać od 18 do 22 marca 2024 r.
8. Prace należy przesłać w dwóch formach:
a/ wydruku komputerowego w 3 egzemplarzach ( na egzemplarzach proszę NIE WPISYWAĆ danych autora) z dopiskiem na kopercie: ODCIENIE. W kopercie prosimy również umieścić Kartę Zgłoszenia i całość przesłać na adres: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 1 PLM Warszawa 1 – nasi uczniowie mogą wydruki przekazywać Pani sekretarce;
oraz
b/ w formie elektronicznej z danymi autora na adres: konkursodcienie@gmail.com
8. Jeden autor może nadesłać jeden utwór.
Jury
Jury jest powołane przez Organizatora Konkursu. Składa się z osób aktywnie uczestniczących w kreatywnym, oryginalnym kształtowaniu naszego regionu i współczesnego świata mieszkających w powiecie Mińsk Mazowiecki lub związanych z naszym powiatem. Do tej pory w skład naszego jury wchodzili m.in.: pisarz, aktor, reżyser, podróżnik. Nauczyciele z żadnej szkoły nie są powoływani do prac w Jury.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23 kwietnia 2024 r. w czasie uroczystości rozdania nagród w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz
– na stronie internetowej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie www.zsmsc.edu.pl
– na stronie internetowej Powiatu Mińskiego http://www.powiatminski.pl/
– na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki www.minskmazowiecki.pl
– na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl
Nagrody:
Zwycięzcom pierwszych miejsc zapewniamy opublikowanie prac konkursowych. Poza tym dla zwycięzców oraz wyróżnionych autorów przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów m.in. w postaci:
– sprzętu multimedialnego,
– bonów podarunkowych,
– nagród książkowych
– dyplomów
Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jego późniejsze ewentualne upublicznienie przez Organizatora lub Powiat Miński, Gminę Mińsk Mazowiecki lub Miasto Mińsk Mazowiecki na ich stronach internetowych, a także na publikację nagrodzonych utworów bez uiszczania honorarium autorskiego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących jego działalność lub działalność Powiatu Mińskiego, Gminy Mińsk Mazowiecki i Miasta Mińsk Mazowiecki bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
7. Przesłanie Karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
8. Prace przysłane po terminie lub niezgodne z wymaganiami nie będą oceniane przez jury.
9. Ewentualne pytania należy kierować do koordynatora Konkursu pani Marzenny Kruszewskiej

tel.: 607-221-048 lub na adres mailowy: konkursodcienie@gmail.com

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Marzena Kruszewska

Dodano: 29.02.2024, do kategorii Aktualności, Konkursy

Aktualności

Dziękujemy Pracownikom Instytutu Biologii Uniwersytetu w Siedlcach

16.04.2024, Aktualności

Kolejny raz uczniowie klas 1A i 3A wraz z opiekunami p. Marią Bartnicką – Wojcicką, p. Małgorzatą Jankowską i p. Aliną Żurawską uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych

Czytaj całość

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

16.04.2024, Aktualności, Konkursy

13 kwietnia 2024 w Radomiu odbył się etap okręgowy XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Czytaj całość

1 miejsce

15.04.2024, Aktualności, Konkursy

Blok weterynaryjny OWIUR 1 miejsce okręgowy etap GABRYSIA ROKICKA 4TW!!!!!!!!

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content