Dni do wakcji:

Zmiany w planie

Dzień: 23.10.2017 (Pn)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
7 Buśko Agata 1B|2 Wychowanie fizyczne Wycisłowski Piotr
7 Buśko Agata 1C|CH Wychowanie fizyczne Wilczyńska Lidia
8 Buśko Agata 1B|2 Wychowanie fizyczne Wycisłowski Piotr
8 Buśko Agata 1C|CH Wychowanie fizyczne Karczewska Lidia
1 Dźwigała Edyta 1B|angielski_1 Język angielski 16 Uczniowie przychodzą później
2 Dźwigała Edyta 1B|angielski_1 Język angielski 16 Uczniowie przychodzą później
3 Dźwigała Edyta 2A|angielski_2 Język angielski 16 Rek Małgorzata
3 Dźwigała Edyta 2B|angielski_2 Wychowanie do życia w rodzinie 16 Pomierna Alina
3 Dźwigała Edyta 2C|angielski_2 Historia i społeczeństwo Żurawska Alina
4 Dźwigała Edyta 2A|angielski_2 Język angielski 16 Rek Małgorzata
4 Dźwigała Edyta 2B|angielski_2 język migowy 16 Ładno Elżbieta
4 Dźwigała Edyta 2C|angielski_2 Język angielski Zastępstwo Zajęcia z p. pedagog M.Woźniak
7 Dźwigała Edyta 1TLO|angielski_2 Język angielski Rek Małgorzata
8 Dźwigała Edyta 1TLO|angielski_2 Język angielski Rek Małgorzata
1 Krakowiak Monika 3A|r_angielski_1 Język angielski 11 Uczniowie przychodzą później
1 Krakowiak Monika 3B|r_angielski Język angielski Uczniowie przychodzą później
1 Krakowiak Monika 3C|r_angielski_1 Język angielski Uczniowie przychodzą później
3 Krakowiak Monika 2B|angielski_1 Wychowanie do życia w rodzinie 17 Pomierna Alina
4 Krakowiak Monika 2B|angielski_1 język migowy 17 Ładno Elżbieta
5 Krakowiak Monika 2TW|angielski_1 Język angielski 16 Zastępstwo Zajęcia z p. pedagog M.Woźniak
6 Krakowiak Monika 2TW|angielski_1 Religia 11  Przeniesiona r ze środy Zajęcia z p.M.Zaborowską
8 Krakowiak Monika 2TLO|t.och.środ Język angielski Uczniowie zwolnieni do domu
2 Kruszewska Marzenna 2C Język polski Kaczmarek Małgorzata
3 Kruszewska Marzenna 2C|angielski_1 Historia i społeczeństwo Żurawska Alina
4 Kruszewska Marzenna 2C|angielski_1 Język angielski Zastępstwo Zajęcia z p. pedagog M.Woźniak
5 Kruszewska Marzenna 2TLO|t.leśnik Język angielski Zastępstwo Lekcja organizowana przez p.J.Góreckiego
5 Kruszewska Marzenna 2TW|angielski_2 Język angielski 22 Zastępstwo Zajęcia z p. pedagog M.Woźniak
6 Kruszewska Marzenna 2TLO|t.leśnik Język angielski Zastępstwo Lekcja organizowana przez p.J.Góreckiego
6 Kruszewska Marzenna 2TW|angielski_2 Religia 16  Przeniesiona  ze środy  Zajęcia z p.M.Zaborowską
7 Kruszewska Marzenna 2A|r_angielski Język angielski 11 Uczniowie zwolnieni do domu
7 Kruszewska Marzenna 2C|r_angielski_1 Język angielski Uczniowie zwolnieni do domu
8 Kruszewska Marzenna 2A|r_angielski Język angielski 11 Uczniowie zwolnieni do domu
8 Kruszewska Marzenna 2C|r_angielski_1 Język angielski Uczniowie zwolnieni do domu
9 Kruszewska Marzenna 2C|r_angielski_2 Język angielski Uczniowie zwolnieni do domu
9 Kruszewska Marzenna 2C|r_angielski_2 Język angielski Uczniowie zwolnieni do domu
1 Rudnicka Edyta 2C|IND*NW Matematyka Uczniowie przychodzą później
2 Rudnicka Edyta 2B|IND*OM Matematyka Uczniowie przychodzą później
3 Rudnicka Edyta 1A Podstawy przedsiębiorczości A4 Młot Edyta
4 Rudnicka Edyta 2TA Organizacja pracy w laboratorium analitycznym A4 Piechocka Katarzyna
5 Rudnicka Edyta 2C Wychowanie do życia w rodzinie Pomierna Alina
6 Rudnicka Edyta 1A Matematyka A3 Jankowska Małgorzata
7 Rudnicka Edyta 2A|r_matematyka Matematyka A4 Fiedorczuk Izabela
7 Rudnicka Edyta 2B|r_matematyka Matematyka A4 Fiedorczuk Izabela
7 Rudnicka Edyta 2C|r_matematyka Matematyka Fiedorczuk Izabela
8 Rudnicka Edyta 2A|r_matematyka Matematyka A3 Fiedorczuk Izabela
8 Rudnicka Edyta 2B|r_matematyka Matematyka A4 Fiedorczuk Izabela
8 Rudnicka Edyta 2C|r_matematyka Matematyka Fiedorczuk Izabela