DO KOŃCA WAKACJI !!!

 • Monika Woźniak
 • Maria Ostaszewska

Pedagog – kto to taki?

Pedagog szkolny to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie i:

 • wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;
 • podpowie, jaką wybrać w życiu drogę;
 • przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;
 • nauczy myśleć twórczo;
 • odpowie na pytania „jak się motywować do pracy, nauki?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”;
 • wytłumaczy, co znaczy być asertywnym

 

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 • czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie;
 • masz problemy rodzinne;
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • jesteś dyslektykiem;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami;
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

Dodatkowe informacje

JEŚLI CZUJESZ, ŻE DZIEJE SIĘ COŚ ZŁEGO, GDY CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ, MASZ KŁOPOTY, KIEDY NIE WIESZ JAK POMÓC SOBIE LUB INNEMU CZŁOWIEKOWI

ZAPRASZAM
mgr Monika Woźniak

Zasady obowiązujące pedagoga szkolnego:

*  Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

*  Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

*  Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

*  Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

*  Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jakimi metodami posługuje się psycholog?

 • prowadzi rozmowę, słucha, obserwuje;
 • może prowadzić badania psychologiczne (test, kwestionariusz);
 • uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
 • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Praca z psychologiem jest dobrowolna.

Gabinet psychologa szkolnego jest połączony z gabinetem pedagoga szkolnego i znajduje się na I piętrze w pokoju nr 15.

Godziny pracy:

 • Wtorek 10:15 – 12:45
 • Piątek 9.30 – 12.30

Zapraszam uczniów, którzy:

 • mają trudności w nauce lub w kontaktach z innymi
 • nie wiedzą, jak poradzić sobie ze stresem
 • chcą przygotować się do wystąpienia publicznego
 • doświadczają sytuacji kryzysowej
 • mają kłopoty z właściwym zachowaniem
 • są zainteresowani własnym rozwojem
 • zastanawiają się, jak budować dobre związki
 • chcą porozmawiać o czymś, co jest dla nich ważne
 • chcą poradzić się w jakiejś sprawie.

Ciekawe linki

Do poczytania

Dla uczniów, którzy interesują się psychologią, są zainteresowani własnym rozwojem:

 1. Dale Carlson, Hannah Carlson – „Wszystko OK? Psychologia dla nastolatków”. Wydawnictwo Rebis.
 2. Leo F. Buscaglia – „ Sztuka bycia sobą”. GWP.
 3. Leo F. Buscaglia – „Droga byka”. GWP.
 4. Elliot Aronson – „Człowiek – istota społeczna”. Wydawnictwo Naukowe PWN.

WAŻNE TELEFONY

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży 116 111

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka tel. 022 6544041

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania  tel. 0801199990

Policyjny Telefon Zaufania  tel. 0800120226

Pomarańczowa Linia – dla Rodziców Pijących Dzieci tel. 0801140068

Telefon „Stop Przemocy” dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców tel. 042 6822837

Telefon Zaufania Obrona Praw Dziecka tel. 054 988

Telefon Zaufania dla Kobiet, Warszawa (0-22) 635 93 92
telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 – 20.00

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS 958

Młodzieżowy Telefon Zaufania 9288

Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin (0-22) 885 84 83

Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 120 002

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym 0 801 199 990

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS 958

 

WAŻNE LINKI:

AIDS:

Uzależnienia:

Przemoc:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress