DO WAKACJI !!!

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz Harmonogram

ZARZĄDZENIE Nr 5

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

  • 1.Harmonogram Rekrutacji stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  • 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  • 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej, Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  • 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Harmonogram rekrutacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informacje dodatkowe

Procedura odwoławcza

Wykaz zawodów

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2017/2018

Marian Popis

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress